Laden Evenementen

Op onze jaarlijkse ALV (Algemene Leden Vergadering) worden het gevoerde en te voeren beleid besproken, dat uitgevoerd wordt door het bestuur van onze vereniging. Alle leden worden voor deze vergadering uitgenodigd.

  • jaarverslag (wat heeft de vereniging gedaan)
  • financieel verslag (inclusief een jaarrekening: wat waren de inkomsten en de uitgaven)
  • benoemen van nieuwe bestuursleden
  • doelstelling gilde